1. Zaza sambatra tokoa,
Ry Jesosy, izahay,
Fa ny Tompo Zanahary
No mamelona anay.

2. Zaza sambatra tokoa,
Ry Jesosy, izahay,
Hianao nijaly mafy
Hanavotanao anay.

3. Zaza sambatra tokoa,
Ry Jesosy, izahay,
Ny Fanahy Mpanadio
Manamasina anay.

4. Zaza sambatra tokoa,
Ry Jesosy, izahay,
Fiarovanay tsitoha
Hianao, ry Tomponay!