1. Ry Jeso Tompo, Hianao
Isaorako tokoa izao,
Ny ranao sy ny tenanao
No nihinanako izao.

2. Ry foko faly, ambarao
Ny soa azonao izao;
Jesosy monina ao am-po,
Endrey ny hafaliako!