1. Jeso sakaizanay,
Jeso anay;
Sady tsy mahafoy,
Jeso anay;
Raha ny olona
Mety mandao anay,
Jeso no tsy mandao,
Jeso anay.

2. Jeso Sakaizanay,
Jeso anay;
Izy no Avotray,
Jeso anay;
Maty ny Tomponay
Noho ny helokay
Afaka izahay,
Jeso anay.

3. Jeso Sakaizanay,
Jeso anay;
Izy no Aronay,
Jeso anay;
Reraka izahay
Noho ny adinay,
Jeso no herinay,
Jeso anay.

4. Jeso Sakaizanay,
Jeso anay;
Izy no Lalanay,
Jeso anay;
Lalana marina
Hahatongavanay
Any an-danitra,
Jeso anay.

5. Jeso Sakaizanay,
Jeso anay;
Manana izahay,
Jeso anay;
Jeso Sakaizanay
No hovantaninay
Any an-danitra,
Jeso anay.

Version française :

books 13c4a5 Mon Dieu, plus près de toi ♫