Recherche

ELFM Paris

Église Luthérienne Franco-Malagasy de Paris

Catégorie

Hira Fiderana

426 • Nanatona Anao, Mpanavotra ô!

1. Nanatona Anao, Mpanavotra ô!
Ny olo-mahantra fahiny.
Ny rofiny be, ny senton’ny fo
Naneho fa soa no niriny.
Tsy nety ho sasatra Hianao,
Tsy nisy nolavina akory,
Fa samy nandray ny indrafonao,
Ka ravo ny olona ory.

Lire la suite

599 – O, Ry Jesosy mifaly ny foko

1. O, Ry Jesosy mifaly ny foko,
Raha tsy lavitra Anao,
Ka mba mangataka indrindra re aho.
Ary mifona aminao;
Tano ny zanakao mba tsy ho very,
Tano akaiky Anao !
Zaza adala ka mety hiery,
Raha dia lavitra Anao. Lire la suite

Redempteur Adorable

Rédempteur adorable,
Sur la croix attaché,
Traité comme un coupable,
Brisé pour mon péché,
Ton angoisse suprême,
Ta douleur, ton tourment
Me disent : Vois, je t’aime,
J’ai pris ton châtiment.

Lire la suite

261 • Gloire à Ton Nom ♫

 

1. Gloire à ton nom, ô Dieu de paix,
Pour toute ta puissance.
Tu nous fis don de tes bienfaits
Dès notre tendre enfance.
Aujourd’hui, nous voici époux :
Etends ta forte main sur nous,
Tu es notre espérance.

Lire la suite

592 • Be ny mampahory ♫

1. Be ny mampahory
Aty, Jesosy ô!
Kely, osa, ory,
Ny mpanomponao.
Ry Mpiandry lehibe,
Anao ny tenako;
Hianao irery re,
No iankinako.
Tompo ô, ny foko
Manantena Anao.

Lire la suite

701 • Ny hiran’ny lanitra tsara tokoa ♫

1. Ny hiran’ny lanitra tsara tokoa sy mahafinaritra re!
Henoy izany feon’ny olona maro izay faly tokoa mihira hoe:

Fiv : (feo 1)
Haleloia. Amen!
Haleloia. Amen!
Haleloia. Amen!
Haleloia. Amen!
(feo 2)
Ny dera aman-daza sy hery, anie,
Ho Anao, ry Zanak’ ondry
Ny dera aman-daza sy hery, anie,
Ho Anao, Anao, Amen!

Lire la suite

654 • Mba faingàna re, ry mino

1 . Mba faingàna re, ry mino,
Aza mba tamana aty,
Ary aza manadino
Ny anjaranao, ary.

Lire la suite

480 • Mamin’ny foko, ry Jeso ô ♫

1. Mamin’ny foko, ry Jeso ô !
Ny famonjena izay vitanao;
Ny hadisoako navelanao
Tena afaka aho mandrakizay.

Lire la suite

9 • Ry Tompo Zanaharinay! ♫

1. Ry Tompo Zanaharinay!
Manati-tsaotra izahay,
Fa efa novelominao,
Ka tratr’izao maraina izao.

Lire la suite

Créez un site ou un blog sur WordPress.com

Retour en haut ↑