Recherche

ELFM Paris

Église Luthérienne Franco-Malagasy de Paris

Catégorie

FFPM

426 • Nanatona Anao, Mpanavotra ô!

1. Nanatona Anao, Mpanavotra ô!
Ny olo-mahantra fahiny.
Ny rofiny be, ny senton’ny fo
Naneho fa soa no niriny.
Tsy nety ho sasatra Hianao,
Tsy nisy nolavina akory,
Fa samy nandray ny indrafonao,
Ka ravo ny olona ory.

Lire la suite

599 – O, Ry Jesosy mifaly ny foko

1. O, Ry Jesosy mifaly ny foko,
Raha tsy lavitra Anao,
Ka mba mangataka indrindra re aho.
Ary mifona aminao;
Tano ny zanakao mba tsy ho very,
Tano akaiky Anao !
Zaza adala ka mety hiery,
Raha dia lavitra Anao. Lire la suite

Redempteur Adorable

Rédempteur adorable,
Sur la croix attaché,
Traité comme un coupable,
Brisé pour mon péché,
Ton angoisse suprême,
Ta douleur, ton tourment
Me disent : Vois, je t’aime,
J’ai pris ton châtiment.

Lire la suite

592 • Be ny mampahory ♫

1. Be ny mampahory
Aty, Jesosy ô!
Kely, osa, ory,
Ny mpanomponao.
Ry Mpiandry lehibe,
Anao ny tenako;
Hianao irery re,
No iankinako.
Tompo ô, ny foko
Manantena Anao.

Lire la suite

701 • Ny hiran’ny lanitra tsara tokoa ♫

1. Ny hiran’ny lanitra tsara tokoa sy mahafinaritra re!
Henoy izany feon’ny olona maro izay faly tokoa mihira hoe:

Fiv : (feo 1)
Haleloia. Amen!
Haleloia. Amen!
Haleloia. Amen!
Haleloia. Amen!
(feo 2)
Ny dera aman-daza sy hery, anie,
Ho Anao, ry Zanak’ ondry
Ny dera aman-daza sy hery, anie,
Ho Anao, Anao, Amen!

Lire la suite

654 • Mba faingàna re, ry mino

1 . Mba faingàna re, ry mino,
Aza mba tamana aty,
Ary aza manadino
Ny anjaranao, ary.

Lire la suite

405 • Jesosy Kristy Tompo ô ♫

1. Jesosy Kristy Tompo ô!
Mba mamindrà fo e!
Fa raha tsy hatoninao,
Mahantra aho re! Lire la suite

459 • Jeso Loharanon’aina ♫

1. Jeso Loharanon’aina,
Jeso Masoandronay!
Izao ny fonay mitaraina,
Mba velomy izahay!
O, savao ny zavon-tany
Ao am-pandehananay,
Dia Hianao ihany
No ho Masoandronay. Lire la suite

128 • Efa velona ny Tompo ♫

1. Efa velona ny Tompo
Fa nitsangana tokoa;
Resiny ny fahavalo,
‘Lay mpihaza aina soa;
:,: Velona ny Tomponao,
Resiny ny rafinao. :,:

2. Matokia, ry mpanota,
An’i jeso Avotrao,
Fa ny ota nahadiso
Afaka tokoa izao;
:,: Velona ny Tomponao,
Afany ny helokao. :,:

3. Eny, fa nitsangana ela
Jeso Kristy Tomponao,
Ka namoha vavahady
Any mba hidiranao;
:,: Velona ny Tomponao,
Ka efa nialoha anao. :,:

Créez un site ou un blog sur WordPress.com

Retour en haut ↑