Recherche

ELFM Paris

Église Luthérienne Franco-Malagasy de Paris

Catégorie

Hira Fiderana

Dieu Tout Puissant ♫

Dieu tout puissant, quand mon cœur considère
Tout l’univers créé par ton pouvoir ;
Le ciel d’azur, les éclairs, le tonnerre,
Le clair matin ou les ombres du soir,

De tout mon être, alors, s’élève un chant :
Dieu tout puissant, que tu es grand !
De tout mon être, alors, s’élève un chant :
Dieu tout puissant, que tu es grand !

Lire la suite

405 • Jesosy Kristy Tompo ô ♫

1. Jesosy Kristy Tompo ô!
Mba mamindrà fo e!
Fa raha tsy hatoninao,
Mahantra aho re! Lire la suite

459 • Jeso Loharanon’aina ♫

1. Jeso Loharanon’aina,
Jeso Masoandronay!
Izao ny fonay mitaraina,
Mba velomy izahay!
O, savao ny zavon-tany
Ao am-pandehananay,
Dia Hianao ihany
No ho Masoandronay. Lire la suite

28 • Zanahary tsy mba tia ♫

1. Zanahary tsy mba tia,
Ny fahaverezanao,
Izy Rainao be fitia,
Tsy mba mahafoy anao.
Ny famoizam-po ario,
Fa jesosy itokio
Mba hatoninao anio
Ilay be Fahasoavana.! Lire la suite

128 • Efa velona ny Tompo ♫

1. Efa velona ny Tompo
Fa nitsangana tokoa;
Resiny ny fahavalo,
‘Lay mpihaza aina soa;
:,: Velona ny Tomponao,
Resiny ny rafinao. :,:

2. Matokia, ry mpanota,
An’i jeso Avotrao,
Fa ny ota nahadiso
Afaka tokoa izao;
:,: Velona ny Tomponao,
Afany ny helokao. :,:

3. Eny, fa nitsangana ela
Jeso Kristy Tomponao,
Ka namoha vavahady
Any mba hidiranao;
:,: Velona ny Tomponao,
Ka efa nialoha anao. :,:

788 – Ry Jeso Sakaizan’ny zaza

1. Ry Jeso Sakaizan’ny zaza,
Kanefa Mpanjaka malaza,
Midera ny anaranao, re,
Izahay vory eto izao,

Fiv : :,:Ny saotra sy dera aman-daza
No atolotray ho Anao.:,: Lire la suite

798 • Izahay zazakely manatona Anao♫

1. Izahay zazakely manatona Anao
Ry Jeso izay teraka androany
Fa tonga hanavotra anay Hianao
Ka faly izahay noho izany

Fiv : Mitehafa tanana
Dera no asandratra
Mihobia, mifalia
Fa Kristy Tompo teraka ho antsika. Lire la suite

796 • Henoy izany hira vao ♫

1. Henoy izany hira vao
Ery an-danitra,
Fa teraka Jesosinao
Ka mahafinaritra. Lire la suite

793 • Mba tsarovy re rankizy ♫

1. Mba tsarovy re rankizy,
Ao am-piangonana,
:,:Tsy hatory, fa haniry
Mba ho zaza maotina.:,: Lire la suite

Créez un site ou un blog sur WordPress.com

Retour en haut ↑