Recherche

ELFM Paris

Église Luthérienne Franco-Malagasy de Paris

Tag

FFPM

428 • Reko izao ry Tompo ♫

1. Reko izao ry Tompo izany antsonao,
Miantso izany mpanompo mba ho irakao!

Fiv : Inty! Inty! Inty aho Jeso!
Inty! Inty! Iraho ho aho Jeso!
Ekeko re ny ho miaramilanao
Ho vonona hanao ny sitrakao, ka iraho! Lire la suite

317 • O, ry Rain’ny fahazavana tsy milentika!

1. O, ry Rain’ny fahazavana tsy milentika!
Avy izahay mitondra ny fisaorana;
Aloky ny fasanay no ipetrahanay,
Nefa andro no nasolonao ny alinay.  Lire la suite

441 • Raiso aho, Tompo ô ♫

1. Raiso aho, Tompo ô!
Fa te ho mpanomponao;
Raiso koa ny androko,
Ka anarano fo izao. Lire la suite

417 • Nandao Anao ela aho, Raiko ô! ♫

1. Nandao Anao ela aho, Raiko ô!
Izao dia te-hody aho;
Maniry hiankina an-tratranao,
Izao dia te-hody aho.

Fiv : :,: Inty tamy aho,
Raiko malala ô,
Raiso ny tanako. :,:

Lire la suite

Créez un site ou un blog sur WordPress.com

Retour en haut ↑